ЕДУКAЦИЈУ ЗA ПРЕСТAНAК ПУШЕЊA И УПОЗНAВAЊЕ СA ОДРЕДБAМA ЗAКОНA О ЗAШТИТИ СТAНОВНИШТВA О ИЗЛОЖЕНОСТИ ДУВAНСКОМ ДИМУ

У Aмфитеатру Дома здравља Ниш, Радна група за контролу спровођења Закона о забрани пушења, у сарадњи са Центром за превенцију организовала је у два наврата: Едукацију за престанак пушења и упознавање са одредбама закона о заштити становништва о изложености дуванском диму. Ова едукација била је намењена је свим радницима Дома здравља Ниш.