ЕДУКAЦИЈA ЗA НЕНAСИЛНУ КОМУНИКAЦИЈУ

Комуникација нас повезује с другим људима и због тога представља важан део нашег живота. Ненасилна комуникација постаје све популарнија и неопходнија, а вештину је могуће вежбати, практиковати и усавршавати.Оваква врста комуникације подстиче изражавање личних осећања, комуницирање без предрасуда и прераног просуђивања, отвара простор за креативно решавање конфликта, нуди алтернативу насиљу. Због тога морамо учити како да што боље комуницирамо, како да боље разумемо једни друге, па и сами себе.Разговор у којем се међусобно уважавамо, слушамо и искрено саосећамо може помоћи у разумевању својих и туђих потреба, као и тражењу заједничког решења проблема.

У Саветовалишу за младе почиње едукација за ненасилну комуникацију. Едукативне креативне радионице ће бити организоване као дводневни семинар. Полазници ће упознати главне елементе ненасилне комуникације, изградити властити стил комуницирања, унапредити знања и вештине комуникације утемељене на искрености, емпатији и ненасиљу.

Теме које ће бити обрађиване: Увод у ненасилну комуникацију. Вербална и невербална комуникација. Aктивно слушање и слушање без просуђивања. Опажање. Препознавање и изражавање осећања и потреба. Моћ емпатије. Давање и примање повратне информације.

Прву групу полазника чиниће 15 вршњачких едукатора из Прехрамбено-хемијске школе. Едукација ће се спроводити у просторијама саветовалишта 19 и 20.10.2010.год.Водитељ едукативних радионица биће психолог Миодраг Ћорђевић.