БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ – РАНА ДЕТЕКЦИЈА, ДИЈАГНОСТИКА И ТЕРАПИЈА, УЛОГА ЛЕКАРА ОПШТЕ ПРАКСЕ У ТЕРАПИЈСКОМ ПРОЦЕСУ

Дана 22.10.2010.г. са почетком у 10 часова на Медицинском факултету у Нишу (нова зграда – Свечана сала у приземљу), одржаће се едукативни курс са темом:
«Болести зависности – рана детекција, диајгностика и терапија, улога лекара опште праксе у терапијском процесу»
Организатор курса је Клиника за заштиту менталног здравља Ниш.
Предавачи:

  1. проф.др Иван Димитријевић, Медицински факултет Београд, Институт за психијатрију КЦ Србије
  2. др Гордана Главашевић, Здравствени центар Параћин
  3. др Верица Арсенијевић, КЗЗМЗ КЦ Ниш
  4. др Владан Радивојевић, КЗЗМЗ КЦ Ниш
  5. др Јелена Матеји, КЗЗМЗ КЦ Ниш

Скуп је акредитован под бројем: А-1-1882/10 и доноси предавачима 12, а слушаоцима 6 бодова.
Пријављивање учесника је до 19.10.2010.г. организатору скупа, а број места је ограничен.