Ослобођење Ниша од фашизма - 14 ОКТОБAР 1944 ГОДИНЕ

Успешним развојем Народноослободилачке борбе довела је до ослобођења Источне Србије у половини 1944 године сем великих градова у којима су се налазиле јаке непријатељске снаге. Поред тога Ниш је као железнички чвор везивао све прилазе долином Мораве, Нишаве, Топлице и Тимока, те је било тада у Нишу око 15.000 непријатељских војника, који су требали да обезбеде повлачење 350.000 својих војника са југа и истока.

За ликвидирање тих немачких снага и ослобођење Ниша били су одређени: 13 корпус Главног штаба Србије и 2 бугарска армија, који су 8 октобра отпочели борбу за освајање прилаза који воде у Ниш и Лесковац. Комуникације Ниш-Београд; Ниш-Прокупље; Врање-Лесковац-Ниш, биле су пресечене и непријатељ приморан на повлачење у Ниш. Одатле Немци су покушали да се пробију у правцу Прокупља и Куршумлије. Обруч око Ниша све се више сужавао и 14 октобра почеле су одлучне борбе за његово ослобођење. Отсудна битка вођена је тога дана у реону Aлександрово-Југбогдановац, где је Немачка 7 СС дивизија »Принц Еуген« од стране 24 и 27 српске дивизије, уз подршку совјетске авијације и артиљериске ватре бугарске моторизоване бригаде потпуно разбијена, а штаб дивизије уништен. За то време 22 српска дивизија ликвидира немачка упоришта јужно од Ниша и њена 10 бригада у 13 часова продире преко Широке Падине у Ниш. Вођене су уличне борбе у Нишу које су почеле пре подне и трајале до коначног ослобођења Ниша.

Око 16 часова ушле су у град јединице 6 бугарске дивизије, са источне стране, а са северо-истока преко Каменице јединице 45 српске дивизије са совјетским тенковима.

Тако је Ниш 14 октобра 1944 године био потпуно очишћен и ослобођен.