ДЕСЕТИ ОКТОБАР – СВЕТСКИ ДАН МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА

Десетог октобра обележава се Светски дан менталног здравља.

У Србији је у порасту број психичких поремећаја изазваних стресом, што је последица свих догађаја којима је становништво било изложено последњих десетак година.
Деца и адолесценти спадају у посебно осетљиву популацију и досадашња искуства указују да је све већи број деце и младих који имају психолошке проблеме. Најчешће манифестације су депресивна стања и поремећаји понашања (укључујући злоупотребу психоактивних суспстанци и деликвентно понашање).
У нашој средини трећина средњошколске популације припада групи ризичних, односно показује знаке психолошког трпљења и менталних проблема. Угроженији су млади у урбаним срединама. Због тога је неопходно обратити пажњу на превенцију и заштиту менталног здравља деце.

Саветовалиште за младе Дома здравља Ниш има за циљ да разним активностима и индивидуалним и групним радом мобилише и едукује младе о здравим животним стиловима. Такође, даје могућност телефонског и интернет саветовања.
Ту смо да помогнемо да млади лакше одрасту.