УМЕРЕНО ЈAК И ЈAК КAНЦЕРСКИ БОЛ-ПРЕПОЗНAВAЊЕ И РЕШAВAЊЕ ПРОБЛЕМA НA ТЕРЕНУ ОД СТРAНЕ ЛЕКAРA ХИТНЕ ПОМОЋИ

Удружење за КЕ «Пхармед» организује 16.10.2010.г. са почетком у 10 часова у сали Дома Војске у Нишу акредитовану едукацију за лекаре и медицинске сестре-техничаре. Тема је «Умерено јак и јак канцерски бол – препознавање и решавање проблема на терену од стране лекара Хитне помоћи».

Програм:

  • 09:45 сати Регистровање полазника и заузимање места у сали
  • 10:00 сати Уводна реч организатора
  • 10:10 сати Улазни тест (анониман)
  • 10:20 сати Рад лекара Хитне помоћи у патофизиологији и терапији канцерског бола - Др Драгиша Љубеновић, Клиника за стоматологију; Одељење за максифацијалну хирургију, Служба за анестезију, реанимацију и терапију бола, Ниш
  • 11:05 сати Фармакотерапија хроничног канцерског бола - Проф Др Драгана Јовановић, Институт за плућне болести и ТБ, КЦС
  • 11:50 сати Опиофобија Прим мр пх спец Бранислава Гагић
  • 12,35 сати Пауза
  • 12,50 сати Интерактивни рад са полазницима, Семинар - Сви предавачи - Способност рационалног решавања практичних проблема из клиничке праксе-прикази случајева, проблеми дозирања опиоидних лекова и решавање практичних терапијских проблема.
  • 13,50 сати Излазни тест (анониман) Евалуација
  • 14,00 сати Подела потврда о учешћу

Пројекти су акредитовани на основу Одлуке Здравственог савета Републике Србије бр.: 1153-02-1697/2010-02, под евиденционим бројем А-1-2318/10.

Број бодова: предавач – 6, слушаоци 3

Котизација за овај скуп је 1,000.00 динара по учеснику.

Пријаве вршити на сајту: http://prijava.pharmed.rs, где ћете добити и све потребне информације о начину уплате (профактура за правна и налог за плаћање за физичка лица). Молимо Вас да обратите пажњу на позив на број (јединствен за сваку пријаву) да би Ваше уплате биле правилно регистроване.

Контакт особа за све информације: Дипл. пх Игор Ћурић – секретар Удружења 063/371-264 , е-маил: игор.дјуриц@пхармед.рс .

Резервације се примају до 11.10.2010., број места је ограничен.