Обележавање свестког дана младих

12. август је 1999. године од стране УН проглашен Свестким даном младих.

Шта је то због чега је важно радити на реализацији стратегије за развој и здравље младих?
Интервал од 10 до 19 година је период у коме се губи привилегија детета а стичу прав и обавезе одрасле особе. Зато се у стратегији истиче:

  1. Млади су депо за будућност
  2. Навике које се стичу у адолесценцији утичу на будуће здравље и развој младих
  3. Млади имају своја права: право на информисање, приватност, поштовање, здраву и безбедну животну средину
  4. Млади имају права да учествују у одлукама које утичу на њихов живот

„МЛАДИ НИСУ ИЗВОР ПРОБЛЕМА - ОНИ СУ РЕСУРСИ ЗА ЊИХОВО РЕШАВАЊЕ“- Генерална Скупштина УН

Младим људима су потребне информације, одређене животне вештине и лак пристуо службама које ће им помоћи да лакше и безболније одрасту.
Саветовалиште за младе је управо место где све то можете да остварите.
Лако се проналазимо: Војводе Танкосића 15, улаз бр. 4, орд. 31м
Једноставно се заказујемо:
ТЕЛ. 018 45 24 403;
e-mail: mladi@domzdravljanis.co.rs

Дана 12.08.2010. у саветовалишту за младе одржаће се акција чији је смисао да се скрене пажња младих на очување репродуктивног здравља и опасност од полно преносивих болести.
Позивамо младе и вршњачке едукаторе који су завршили наше семинаре да нам се тог дана придруже у саветовалишту и да заједнички обележимо Светски дан младихСтручни тим саветовалишта за младе