Да ли сте задовољни услугама у објектима наше установе?

Обележавање свестког дана младих

12. август је 1999. године од стране УН проглашен Свестким даном младих.

Шта је то због чега је важно радити на реализацији стратегије за развој и здравље младих?
Интервал од 10 до 19 година је период у коме се губи привилегија детета а стичу прав и обавезе одрасле особе. Зато се у стратегији истиче:

  1. Млади су депо за будућност
  2. Навике које се стичу у адолесценцији утичу на будуће здравље и развој младих
  3. Млади имају своја права: право на информисање, приватност, поштовање, здраву и безбедну животну средину
  4. Млади имају права да учествују у одлукама које утичу на њихов живот

„МЛАДИ НИСУ ИЗВОР ПРОБЛЕМА - ОНИ СУ РЕСУРСИ ЗА ЊИХОВО РЕШАВАЊЕ“- Генерална Скупштина УН

Младим људима су потребне информације, одређене животне вештине и лак пристуо службама које ће им помоћи да лакше и безболније одрасту.
Саветовалиште за младе је управо место где све то можете да остварите.
Лако се проналазимо: Војводе Танкосића 15, улаз бр. 4, орд. 31м
Једноставно се заказујемо:
ТЕЛ. 018 45 24 403;
e-mail: mladi@domzdravljanis.co.rs

Дана 12.08.2010. у саветовалишту за младе одржаће се акција чији је смисао да се скрене пажња младих на очување репродуктивног здравља и опасност од полно преносивих болести.
Позивамо младе и вршњачке едукаторе који су завршили наше семинаре да нам се тог дана придруже у саветовалишту и да заједнички обележимо Светски дан младихСтручни тим саветовалишта за младе