повратак ..

КАПАЦИТЕТИ ДОМА ЗДРАВЉА НИШ

Пројекат Техничке помоћи у управљању медицинским отпадом из кога је стајало Министарство здравља Србије и који је деловао од 2007.-2009.г успоставио је територијални концепт у управљању медицинским отпадом, па је у складу с тим предвидео је да ДЗ Ниш буде Централно Место Третмана (ЦМТ) инфективног медицинског отпада у Нишавском Округу.

Кроз деловање Пројекта, ДЗ Ниш је добио опрему за превоз и третман инфективног медицинског отпада, а извршена је и обука особља за обављање различитих послова у области управљања медицинским отпадом.

У току 2010.г реализована је нова донација ЕУ кроз коју је Дом здравља Ниш добио још један аутоклав за третман и још једно возило за превоз инфективног медицинског отпада.

Објекат за третман

је изграђен непосредно до здравствене станице ДЗ Ниш у с Трупале, у свему према захтевима Пројекта. У функционалном смислу у објекту су простори намењени за административне послове, пријем отпада, смештај аутоклава, дробилице, приручна остава и део за санитацију контејнера.

Возило за превоз инфективног отпада

је наменско возило капацитета превоза три стандардна наменска контејнера од 240 лит за превоз инфективног отпада. Ово одговара приближно нето маси од 80 кг инфективног отпада пуног оптерећења возила.

Аутоклав

за третман (стерилизацију) инфективног отпада, програмираним притиском, температуром и временом трајања дејства водене паре омогућује уништавање микроорганизама у третираном отпаду. Уклањањем овог опасног својства отпад постаје неопасан и уклања се као комунални отпад.

Дом здравља Ниш располаже са по једним аутоклавом произвођача 'Getinge' i 'Belimed'.

Дробилица

користи се за дробљење отпада који је већ стерилисан, са циљем смањења укупне запремине отпада.

Искуство

Дому здравља Ниш, као Централном Месту Третмана инфективног медицинског отпада гравитирају бројни објекти здравствене заштите на територији Округа.
Дом здравља Ниш, осим свог отпада, збрињава и инфективни медицински отпад из више здравствених установа Нишавског Округа и из више десетина здравствених објеката приватне праксе.

Месечно се превезе и третира око 2 тоне инфективног медицинског отпада, са реалним могућностима да се прихвати и већа количина, и уз могућност да се прихвати и инфективни отпад из ветеринарске праксе.

Лице одговорно за управљање медицинским отпадом у Дому здравља Ниш је на располагању за све информације у области управљања отпадом свим произвођачима медицинског отпада.