повратак ..

Превоз и третман инфективног медицинског отпада

Дом здравља Ниш (ДЗ Ниш) је у могућности да Вам понуди превоз и третман инфективног медицинског отпада.
Пројекат Техничке помоћи у управљању медицинским отпадом из кога је стајало Министарство здравља Србије и који је деловао од 2007.-2009.г предвидео је да ДЗ Ниш буде Централно Место Третмана (ЦМТ) инфективног медицинског отпада у Нишавском Округу.

По основу Закона о управљању отпадом који је ступио на снагу 2009.г инфективни медицински отпад представља опасни отпад. Сви објекти у којима се пружају здравствене услуге и при томе ствара инфективни медицински отпад долазе у ситуацију да га не могу избацивати са комуналним отпадом, већ ће морати да га издвајају, прописно пакују и предају овлашћеним фирмама на превоз и третман (уколико немају сопствене капацитете за то), како би се отпад превео у неопасни и тек онда одложиo на депонију.

Да би ДЗ Ниш збрињавао Ваш инфективни отпад потребно је да се обратите ДЗ Ниш захтевом за прикупљање, превоз и третман инфективног отпада, ради склапања Уговора. Такође, потребно је да предузмете припремне радње како би Ваш инфективни отпад био прописно спакован за транспорт у друмском саобраћају.

Услуга превоза и третмана инфективног медицинског отпада наплаћује се према важећем ценовнику Дома здравља Ниш.