Недеља имунизације у Европи 24.- 31.04.2010.г.

Елиминација морбила (малих богиња)

Недеља имунизације је годишњи догађај чији је општи циљ повећање обухвата имунизацијом јачањем уверења о потреби заштите сваког детета од болести које се могу спречити вакцинацијом, са посебним акцентом на децу из тешко доступних вулнерабилних и маргинализованих група.

Светска здравствена организција (СЗО) је покренула иницијативу за организовање Недеље имунизације у октобру 2005. године. Суштина акције била је усмеравање пажње опште јавности али и здравствених радника на значај имунизације као најефикасније мере примарне превенције. У ове активности тада се укључила Србија са још неколико земаља. Од 2007. године, када је одржана друга Недеља имунизације, укључивале су се и остале земље Европског региона СЗО а свака недеља имала је тематски циљ.

Обележавање ове – пете по реду недеље имунизацију, усмерено је на интензивирање и континуирано одржавање свих активности које су предвиђене у стратегији елиминације морбила у Европском региону СЗО, јер је очигледно да она неће бити достигнута према раније постављном циљу, до краја 2010. године.

И поред постигнутих резултата у периоду 2007–2010. године, када је редуковано оболевање од морбила на мање од 10 случајева на милион становника дошло до је застоја у процесу и поновне појаве морбила у неким европским земљама. Главни разлог је невакцинисање или неправовремено вакцинисање деце што је довело до епидемијског јављања болести које је резултовало и смртним исходима како међу децом тако и међу старијима.

Према подацима СЗО у свету годишње умире најмање два милиона особа од болести које се могу превенирати имунизацијом, од којих 1,4 милиона чине деца млађа од пет година. Морбили су један од водећих узрока смртности деце у свету, иако се могу ефикасно спречити вакцином која је доступна већ више од 40 година. Мада је смртност од морбила на глобалном нивоу редукована за око 75% у односу на 2000. годину, у 2008. години чак 38% смртних исхода од свих болести које се могу превенирати вакцинацијом чинили су морбили.

Европски регион СЗО бележи преко 8500 регистрованих случајева морбила у 2008. години, од којих је у око 18% била неопходна хоспитализација због тежине клиничке слике и компликација. У последњој деценији број оболелих у Европи је смањен за око 10 пута.

Међутим, последњих година дошло је до пада обухвата имунизацијом против морбила у многим земљама Европе и импортовања вируса у осетљиве популације (невакцинисане и непотпуно вакцинисане особе). Ово је резултовало епидемијским јављањем малих богиња у Aлбанији, Грчкој, Немачкој, Aустрији, Италији, Швајцарској, Србији, Бугарској.

Средином априла 2009. године регистрована је епидемија морбила у Бугарској која још траје и која представља највећу регистровану епидемију у последњој деценији у Европском региону. Епидемија се континуирано ширила у ромској популацији (припадници ове популације чине око 90% оболелих), након импортовања из Немачке и постепено захватила све регионе земље. До средине априла ове године регистровано је преко 13.000 оболелих и 17 умрлих особа. Више од половине оболелих су особе млађе од 15 година, од којих око 20% чине особе млађе од годину дана. Према расположивим подацима већину оболелих чине невакцинисане или непотпуно вакцинисане особе.

Стратегијским планом Европског региона СЗО за период 2005–2010. године, предвиђена је елиминација морбила, на основу ког је усвојен и план активности за елиминацију морбила у Републици Србији који је усмерен на:

1. Достизање и одржавање високог нивоа обухвата (≥95%) са две дозе ММР вакцине (вакцина против морбила, рубеле и паротитиса);

2. Обезбеђивање допунске имунизације ММР вакцином за популацију осетљиву на морбиле (особа које су из било ког разлога пропуштене да се вакцинишу/ревакцинишу);

3. Успостављање и одржавање система активног надзора са истраживањем и лабораторијским испитивањем сваког суспектног случаја морбила;

4. Повратно информисање здравствених радника и јавности о користи и ризицима који се односе на имунизацију против морбила.

Након увођења вакцине против морбила у Србији 1971. године, оболевање се јављало у епидемијској форми на сваких 3–5 година, али са вишестуко мањим бројем оболелих у односу на период пре увођења вакцине. Регистроване су велике епидемије 1986, 1989, 1993. и 1997. године.

У епидемији морбила 1997. године у којој је оболело око 4000 особа регистровани су последњи смртни исходи од ове болести. Након 10 година од поменуте епидемије (2007. године) као последица импортовања вируса у невакцинисану претежно ромску популацију у Војводини избила је епидемија у којој је оболела 201 особа. Током 2008. и 2009. године регистровани су појединачни импортовани случајеви оболевања код којих је утврђено порекло вируса из Немачке и Тајланда.

Како је основно право сваког детета, без обзира на територијалне и социјалне разлике да буде вакцинисано, односно да треба да прими праву вакцину у право време, неопходно је системе имунизације унутар сваке земље унапређивати кроз континуиране људске, материјалне и техничке ресурсе, јер улагање у здравље деце кроз улагање у спровођење програма имунизације представља највећу инвестицију за будућност.

Преузето са сајта Инситута за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић Батут"