Да ли сте задовољни услугама у објектима наше установе?

ВАЖНИ ДОКУМЕНТИ

Формулари КЕ


Прописи
 

Документи

 

Правилник о измени Правилника о ближим условима за издавање, обнављање или одузимање лиценце члановима комора здравствених радника

Интерна и екстерна едукација - стручно усавршавање радника ДЗ Ниш

Поступак акредитације програма континуиране медицинске едукације

Обавештење о почетку поступка за акредитацију програма континуиране медицинске едукације

Радни договор у вези едукације радника

Извештај са одржане едукације радника Дома здравља Ниш (образац pdf)

Извештај са одржане едукације радника Дома здравља Ниш (образац doc)

Време и датум излагања акредитованих радова здравствених радника Дома здравља Ниш за 2010. год. (doc)

Саопштење са састанка представника ДЗ Ниш и Регионалне лекарске коморе за југоисточну Србију

Континуирана медицинска едукација у Дому здравља Ниш - обавештење