Континуирана медицинска едукација у Дому здравља Ниш - обавештење

Учесници континуиране медицинске едукације коју организује Дом здравља Ниш, по завршетку предавања добиће потврду о присуству.

Евидентирање учесника обављаће се 30 минута пре почетка предавања у амфитеатру Дома здравља. Потребно је са собом понети број лиценце.