Превенција компликација код dijabetes melitusa леченог инсулином

Дана 05.02.2010.г. у 13 сати у амфитеатру ДЗ Ниш у организацији Специјалне болнице за лечење и рехабилитацију "Меркур" - Врњачка Бања одржаће се састанак са лекарима опште медицине.

Тема: Упознавање са процедуром и категоријама пацијената, старијих од 18 год, који могу добити упут за едукацију - превенцију компликација код dijabetes melitusa леченог инсулином. Презентацију ће извршити лекар ендокринолог ове установе. Упућивањем пацијената је преко лекарске комисије на терет РЗЗО-а.