САОПШТЕЊЕ СА САСТАНКА ПРЕДСТАВНИКА ДОМА ЗДРАВЉА НИШ И РЕГИОНАЛНЕ ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ ЗА ЈУГОИСТОЧНУ СРБИЈУ

Дана 25.01.2010.г. у седишту Регионалне лекарске коморе за југоисточну Србију (РЛКЈИС) одржан је састанак представника Дома здравља Ниш (ДЗ Ниш) и РЛКЈИС на тему континуиране медицинске едукације (КМЕ).
Састанку су, испред ДЗ Ниш, присуствовали Прим. др Светлана Јовић, помоћник директора ДЗ Ниш за медицинску делатност и др сци.мед Милорад Јеркан, саветник директора ДЗ Ниш за КМЕ. Испред РЛКЈИС у разговору су учествовали др Милан Симић, председник РЛКЈИС и др Александар Радосављевић, потпредседник РЛКЈИС из државне здравствене праксе.
Састанак је одржан на иницијативу Дома здравља Ниш, присуствовао је и др Златко Спасић, члан Здравственог савета Републике Србије.
Представници ДЗ Ниш упознали су присутне са иницијативом да се ова установа промовише као регионални центар за КМЕ у области примарне здравствене заштите на територији РЛКЈИС. Др Јовић и др Јеркан су представницима РЛКЈИС представили ресурсе којима ДЗ Ниш располаже, а који су неопходни за огранизацију ових активности.
Др Симић је, у својству председника РЛКЈИС, истакао да РЛКЈИС са посебном пажњом прати активности Дома здравља Ниш, Имајући у виду његово место референтне установе на примарном нивоу здравствене заштите у региону.
Иницијатива Дома здравља Ниш да ова установа буде центар у коме ће се одвијати медицинска едукација здравствених професионалаца са целог подручја рада РЛКЈИС а не само запослених у овој установи, прихваћена је са великим задовољством, посебно ако се има у виду чињеница да је нишки дом здравља не само одлично кадровски и технички опремљен, већ је уједно и највећа установа примарне здравствене заштите у Републици Србији.
Реализацијом ове идеје био би достигнут изузетан ниво спровођења КМЕ што је један од основних циљева РЛКЈИС, док би сам процес био максимално поједностављен за све њене чланове.
Оваквим видом сарадње двеју институција програми како интерне, тако и екстерне КМЕ били би значајно доступнији свим здравственим радницима у региону, уз истоврмено минимизирање трошкова или њихово анулирање.
На састанку је договорено да представници ДЗ Ниш, на посебном састанку са овом иницијативом упознају чланове Посебног одбора РЛКЈИС за медицинско образовање. Такође је изнет став да ће се, због великог броја нејасноћа везаних за процедуру и поступак спровођења КМЕ, као и због недоречености у самом правилнику који регулише ову област, ДЗ Ниш и РЛКЈИС заједнички обратити централном телу Здравственог савета Републике Србије у циљу добијања прецизних информација и упутстава за реализацију програма КМЕ..