ДЕФИНИСАЊЕ МЕСТА ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СЛУЖБЕ У ДОМОВИМА ЗДРАВЉА

Скуп епидемиолошких служби са нивоа примарне здравствене заштите Србије одржаће се у суботу 23.1.2010.г. у 12 часова у амфитеатру Дома здравља Ниш.

Циљ састанка је дефинисање позиције епидемиолошких служби у домовима здравља, како би се коначан предлог даљег места ове службе у систему примарне здравствене заштите упутио Министарству здравља Републике Србије и  Републичком заводу здравственог осигурања.

Састанак организује Удружење епидемиолога Србије.