Продужено радно време патронажној служби ДЗ Ниш

Патронажна служба ДЗ Ниш убудуће радиће у две смене тј. од 07:00 до 20:00 часова.

Све информације (о раду службе као и заказивање посета) можете добити на телефон свих пунктова у времену од 07:00 до 13:30 часова радним даном. Информације током викенда можете добити од 08:00 до 09:30 на телефон 018/521-287 који се налази у Центру патронажне службе у ул. Вождова 7.