РАЗМЕНА ИСКУСТАВА СА ДРУГИМ ДОМОВИМА ЗДРАВЉА

Дана 13.1.2010.г. у посети нишком Дому здравља били су представници Дома здравља Лесковац. Циљ ове посете била је размена искустава и договор о још већој будућој сарадњи између ових домова здравља.
Посебно се разговарало о раду Превентивних центара  и  проблемима са којима се срећу ове службе у свакодневном раду, а који се односе на нови начин организације рада у примарној здравственој заштити.