Анкета о задовољству корисника радом служби у Дому здравља Ниш

07.12.2009. године од 07:00-19:00 у централном објекту Дома здравља Ниш у службама Опште медицине, Педијатрије, Гинекологије,Стоматологије и Интерне медицине спроведена је анкета о задовољству корисника радом ових служби у Дому здравља Ниш. Пацијентима су подељени анкетни листићи, чиме су могли да изразе своје задовољство/незадовољство квалитетом рада у здравству.


Анкета је анонимна, обављена је истог дана у читавој Србији и обухватила је све пацијенте који су се тог дана јавили овим службама.
Анкета је обављена на иницијативу Министарства здравља Републике Србије а у циљу побољшања квалитета рада у здравству.

Резултате анкете можете видети овде:

Упитник о задовољству корисника радом службе ОПШТЕ МЕДИЦНЕ

Упитник о задовољству корисника радом службе ПЕДИЈАТРИЈЕ

Упитник о задовољству корисника радом службе ГИНЕКОЛОГИЈЕ

Упитник о задовољству корисника радом службе СТОМАТОЛОШКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ДЕЦЕ

Упитник о задовољству корисника радом службе ИНТЕРНЕ МЕДИЦНЕ