Израчунавање идеалне телесне тежине и BMI

Попуните поља у форми и израчунајте своју идеалну телесну тежину (ИТТ) и BMI (Body Mass Index):

Мушки       Женски