Инструктивни семинар за стоматологе

У оквиру активности за реализацију Националног програма превентивне стоматолошке здравствене заштите одржаће се инструктивни семинар за стоматологе који раде у служби дечје и превентивне стоматологије.

На семинару ће бити представљени водичи добре праксе, стручна упуства и препоруке .

Семинар ће се одржати по следећем програму:

  1. Уводна реч
  2. Организација спровођења програма - Проф.др Дејан Марковић
  3. Промоција оралног здравља - Проф.др Момир Царевић
  4. Примена флуорида у стоматологији - Проф.др Мирјана Ивановић
  5. Заливање Фисура - Проф.др Дејан Марковић

Семинар ће се организовати 8. октобра 2009. г. са почетком у 11:00 часова.

У рад семинара треба да буду укључени СВИ стоматолози који раде са децом и омладином и представници Завода за јавно здравље.