Почетак прикупљања папира и картона у ДЗ Ниш

У Дому здравља Ниш обављају се припреме за почетак прикупљања папира и картона, односно издвајање ових секундарних сировина из тока комуналног отпада.

Припремиће се принцип сегрегације ове секундарне сировине на месту стварања и њен даљи одвојени ток до наменског контејнера. Одатле ће папир и картон бити периодично одвожен ради рециклаже, преко овлашћеног откупљивача.

Првенствено ће бити покривена радна места административног типа, магацини различите намене, али и оне ординације и друге радне просторије у којима се ствара једино комунални отпад, у коме папир и иначе чини највећи део тог отпада.