Дом здравља Ниш учествује у пројекту "пружање унапређених услуга на локалном нивоу"

Од септембра 2009. г. до марта 2013. год. у складу са Споразумом о зајму између Републике Србије и Међународне банке за онбнову и развој, Министарство здравља ће спровести Пројекат "Пружање унапређених услуга на локалном нивоу" (ДИЛС)

Дом здравља Ниш изабран је да буде један од 42 дома здравља који ће учествовати у овом пројекту.

Пројекат има за циљ да пружи додатну помоћ започетој реформи система примарне здравствене заштите (ПЗЗ) и да оснажи капацитете установа и крајњих корисника у циљу побољшања приступачности, делотворности, уједначености и квалитета пружања услуга на локалном нивоу.

Активности ДИЛС пројекта су структуисане у четири компоненте: финансирање у примарној здравственој заштити, повећање доступности здравствене заштите посебно осетљивим групама становништва, унапређење квалитета и информатизација домова здравља.

Овај пројекат се финансира из кредита Светске Банке.