САСТАНАК СТРУЧНОГ ТИМА ЗА НИВО ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У ВЕЗИ ПАНДЕМИЈЕ Х1Н1 ГРИПА

У склопу припреме за могућу пандемију грипа Х1Н1 у Дому здравља Ниш 14.9.2009.г. одржан је састанак Стручног тима за ниво примарне здравствене заштите, на коме су препоручене смернице за израду планова мера и активности на одржавању континуитета функционалности здравствене заштите у периоду пандемије, здравствених установа Србије.

Састанку су присуствовали чланови Стручног тима:
- др Милан Манојловић, директор Дома здравља Ниш
- др Бранислав Тиодоровић, епидемиолог ИЗЈЗ Ниш
- др Ружица Црњаковић, директор Дома здравља Суботица
- др Слађана Миленковић, помоћник директора Завода за ХМП Ниш
- др Зоран Кокић, епидемиолог Дома здравља Вождовац
- др Предраг Марушић, ЗЗЈЗ Зајечар

У току последњих месец дана ово је трећи састанак у нашој средини који се односи на ову тему:

18.8.2009.г.  у Кабинету градоначелника Града Ниша одржан је састанак Општинског кризног штаба за Х1Н1, а тема састанка је била: Организација рада здравствених и јавних предузерћа и функционисање Града Ниша у условима претеће епидемије грипа Х1Н1.

3.9.2009.г. у Кабинету Начелника нишавског округа одржан је састанак на тему: Како се Нишавски округ припрема за очекивану пандемију Х1Н1 грипа.