Континуирана медицинска едукација у региону

07.09.2009.г. у Дому здравља Ниш одржан је радни састанак предстваника околних домова здравља, удружења и КМСТ у циљу рационализације средставa и постизања бољег квалитета едукације у Нишавском региону. Тема састанка је била едукација за наредну годину а своја искуства и предлоге изнели су представници из Лесковца, Пирота, Сврљига, Нишке бање и Ниша.

Састанку су присуствовали и представници Удружења здравствених радника Ниш и Коморе медицинских сестара и техничара. Постигнут је договор да је неопходна сарадња и равноправно учешће свих присутних.