Заштитимо животну средину!

Неадекватан поступак са отпадом је један од великих проблема данас у Србији. Препознајући овај проблем, запослени  Дома здравља су узели активно учешће у решавању проблема заштите животне средине у својој околини.

Наиме, стари папир који се ствара у току свакодневног рада ове установе, више се неће бацати, већ ће бити сакупљан и редовно одвожен ради рециклаже.