Амбуланте које раде по летњој шеми!

Због едукације лекара следеће амбуланте раде по летњој шеми: ..

* амб. Г.Трнава (понедељак, среда и петак) од 14. - 25.09.2009. г.

* амб. Суповац (уторак и четвртак) од 14. - 25.09.2009. г.

* Обилићев Венац (I смена) од 14 - 22.09.2009. г

* Г.Матејевац (I смена) од 14. - 18.09.2009. г.

* Б.Брод (I смена) од 14. - 22.09.2009. г.

* Габровац (понедељак, среда и петак) од 15. - 18.09.2009. г.

* Прва Кутина (уторак и четвртак) од 15. - 18.09.2009. г.