Да ли сте задовољни услугама у објектима наше установе?

Услуге које пружа лабораторија ДЗ Ниш а иду на терет РЗЗО

Биохемија

У оквиру биохемијске лабораторије ради се велики број параметара.

Метаболизам шећера

Липидни статус

Упутство за припрему пацијента пре одређивања липидног статуса

Беланчевине

 • Albumin u krvi i urinu
 • Ukupni proteini
 • CRP, ASO, RF

Ензими

 • Alfa amilaza
 • LDH
 • CPK
 • AST
 • ALT
 • GAMA GT
 • ALP

Метаболизам гвожђа

Упутствоза припрему болесника пре одређивања гвожђа

 • Serumsko gvoždje
 • TIBC
 • UIBC

Електролити

 • Na, K, Cl
 • Ca, neorganski fosfat
 • U serumu i urinu

Матаболити

 • Urea
 • Kreatinin
 • Acidum uricum-mokraćna kiselina
 • Totalni bilirubin
 • Direktni bilirubin
 • fibrinogen /ponovo se radi/

Анализе се изводе стандардним методама на аутоматским анализаторима реномираних светских производјача.

Резултати се добијању у току истог дана.

Хематологија

У хематолошкој лабораторији се ради:

 • Sedimentacija eritrocita
 • Kompletna krvna slika sa leukocit.formulom

Комплетна крвна слика са 3 dif. leukocitarnom formulom

 • WBC – leukociti – bela krvna zrnca
 • Granulociti
 • MID (monociti, edzinofili, bazofili)
 • Limfociti
 • RBC – eritrociti (crvne krvna zrnca)
 • Hgb – hemoglobin
 • Hct – hematokrit
 • PLT – trombociti

Комплетна крвна слика са 5 dif.leukocitarnom formulom

 • WBC – leukociti
 • Granulociti
 • Limfociti
 • Monociti
 • Edzonofili
 • Bazofili
 • RBC – eritrociti
 • Hgb – hemoglobin
 • Hct – hematokrit
 • PLT – trombociti

Комфорно капиларно узимање (бебама и малој деци)

 • WBC – leukociti
 • Granulociti
 • MID (monociti, bazofili, edzinofili)
 • Limfociti

 • RBC – eritrociti (crvne krvna zrnca)
 • Hgb – hemoglobin
 • Hct – hematokrit
 • PLT – trombociti

Хематолошки бројачи мере:

 • Broj eritrocita (RBC)
 • Koncentraciju hemoglobina
 • Broj leukocita (WBC)
 • Srednji volumen eritrocita (MCV)
 • Broj trombocia (PLT)

а израчунавају:

 • Hematokrit (Hct)
 • MCH – prоesečni sadržaj hemoglobina u eritrocitima
 • MCHC – srednja koncentracija hemoglobina

Лабораторија урина

Ради преглед:

Ручно:

 • hemijski pregled – urinskim trakama
 • mikroskopski pregled sedimenta urina

Аутоматски:

 • На аутоматском анализатору урина IQ200 IRIS који се састоји од аутоматизованог микроскопског анализатора и хемијског анализатора урина, који спојен у систем омогућава комплетни хемијски и микроскопски преглед нецентрифугираног урина.