Да ли сте задовољни услугама у објектима наше установе?

Листа лекова - Претрага Листе лекова

 

Важећа листа лекова (Листе А, А1, Б, Ц и Д)

 

Листу лекова чине:

Лекови који се прописују и издају на обрасцу лекарског рецепта - Листа А:

Лекови који се прописују и издају на обрасцу лекарског рецепта, а који имају терапијску паралелу (терапијску алтернативу) лековима у Листи A - Листа А1:

Лекови који се издају на налог - Листа Б:

Лекови са посебним режимом издавања - Листа Ц:

Лекови који немају дозволу за стављање у промет у Републици Србији (а неопходни су у дијагностици и терапији) - Листа Д:

Преузето са сајта Републичког фонда за здравствено осигурање

ажурирано: 09.01.2013.год.