Допинг код спортиста

У последње време узимање недозвољених фармаколошких средстава у све већој мери је присутно  код спортиста. Разматрајући укратко ову област покушаћемо да кроз кратке дефиниције образложимо мотиве спортиста за узимањем недозвољених средстава које могу да буду и опасне по живот.

Дефиниција допинга није у складу са савременим достигнућима у области медицине спорта, али и поред тога навешћемо неке које претендују да то буду:

 • недозвољено уношење фармаколошких стимулативних средстава у циљу подизања психофизичких способности;
 • злоупотреба лекова и дрога у спорту који штете хуманом организму и могу изазвати смрт;
 • злоупотреба супстанци или било којих средстава намењених вештачком повећању физичких способности спортиста, а који могу да штете здрављу;
 • кажњиво узимање неког хемијског средства које доприноси надвладавању осећања умора и повећању издржљивости;

Мотиви који су везани за коришћење допинга су: сама личност, незадовољство учинком и напретком, жеља спортисте да се избори са анксиозношћу и стресом, етичке вредности, веровање да други користе допинг, лако потпадање под утицај других особа, недостатак самопоуздања и недостатак знања о нежељеним ефектима употребом допинга.

Мотиви који проистичу из окружења спортиста су: тренери, бити раван осталима, породица и пријатељи, навијачи, масмедији, организатори такмичења, друштво, финансијске и материјалне награде и национални, политички и идеолошки разлози.

Олимпијски покрет је дао анти-допинг правилник

I Забрањене групе супстанци и забрањене методе

 • Стимуланси,
 • Наркотици,
 • Анаболички агенси,
 • Андрогени анаболички стероиди,
 • Бета 2 агонисти,
 • Диуретици,
 • Пептидни хормони, миметици и аналози.

II Забрањени методи

 • Крвни допинг,
 • Администрација артефицијалних (примена вештачких)   носача кисеоника и плазма експандера,
 • Фармаколошке, хемијске и физичке злоупотребе.

III Група забрањених супстанци у извесним околностима:

 • Алкохол,
 • Канабиноиди,
 • Локални анестетици,
 • Глукокортикостероиди,
 • Бета блокатори.   

Овај списак није дефинитиван, подложан је ревизијама и променама надлежне комисије, а у складу са најновијим медицинским и фармацеутским сазнањима.

Спорт који је данас престао да буде само разонода и игра, већ је постао професија (индустрија новца) укључио је у себе много тога недозвољеног и опасног. Анаболичке стероиде који су током седамдесетих и осамдесетих овог века били најчешће коришћено допинг средство у професионалном спорту у овој деценији заменио је хормон раста.

Препорука спортистима

Спортисти, посебно они врхунски, имају поред осталих и обавезу да се понашају у складу са утврђеним спортским правилима и воде рачуна о анти-допинг контроли. Због тога дајемо следеће препоруке

 • Спортиста треба да обавести доктора или фармацеута да ће, можда или сигурно, бити подвргнут анти-допинг контроли и да упозори на проверу да ли прописани лекови садрже неку забрањену супстанцу;
 • Спортиста не треба да узима ниједан лек који му дају остала лица (други спортисти, остале особе) без претходне провере и установљавања да ли је тај лек дозвољен за употребу у спорту;
 • Код употребе антиасматика спортиста треба да провери да ли је њихова употреба дозвољена и да обавезно, заједно са тимским лекаром или лекаром специјалистом који такаве лекове прописује, писмено обавести надлежну медицинску комисију или организатора такмичења и то пре почетка такмичења;
 • Неки лекови постоје у различитим комбинацијама од којих су неке дозвољене, а неке забрањене за употребу у спорту. Зато, обавезно треба проверити састав лека и упоредити га са листом забрањених супстанци;
 • Лекове стране производње, који нису прописани од стране одговарајућег лекара, спортиста узима на сопствени ризик!
 • Код путовања се препоручује да спортисти са собом понесу лекове потребне за уобичајену терапију већ утврђених болести (нпр. антиастматици или инсулин код дијабетичара);
 • Још једном наглашавамо да је у извесним спортовима потребно писмено обавештење и потврда од стране лекара специјалисте или тимског лекара о употреби одређених лекова;  

Спортиста је дужан да то зна и због тога је неопходно проверити прописе одређене спортске федерације или асоцијације!
Код  спортиста посебно у Италији ,Шпанији, Немачкој и Енглеској допинг има велики удео у постизању резултата. Последњих година и у млађим селекцијама се појављују тенденције за узимање недозвољених средстава, а све у циљу постизања “врхунских” резултата. У позадини свега је новац који је доминантан и због којих многи млади спортисти свој живот стављају на коцку. Допинг у спорту је смрт спорта и треба га у потпуности искоренити.

Аутор: др сци. мед. Милорад Јеркан