Да ли сте задовољни услугама у објектима наше установе?

ПРАТИТЕ РАСТ И РАЗВОЈ ДЕТЕТА

Редовно месечно повећање тежине је добар показатељ дететовог раста и развоја. Свако дете напредује својом брзином, тако да је важно колико дете добија на тежини, а не колико је тешко у поређењу са другом децом.

Графикон са кривом раст омогућује праћење раста и развоја Вашег детета. Вредност тежине детета у килограмима се уноси на вертикалну линију. На водоравној линији је означен узраст детета по месецима. Када измерите дете, пронађите одговарајућу вредност тежине на усправној линији и из те тачке повуците водоравну линију на десно. Из те тачке која одговара узрасту детета у тренутку мерења, повуците линију на горе. Тамо где се ове линије секу, добија се тачка која означава тежину детета у односу на узраст. На графикону су зеленом бојом издвојене нормалне вредности тежине за узраст детета. Ако се тачка коју сте добили налази унутар зеленог поља, Ваше дете се највероватније правилно развија. Ако се добијена тачка налази испод или изнад зеленог поља, обратите се изабраном педијатру. Појединачно мерење може да пружи лажну информацију о ухрањености детета. Много је важније редовно, месечно мерење тежине и уношење резултата на графикон раста. Бележењем дететове тежине помоћу тачкица и спајањем тих тачкица после сваког месечног мерења, добија се линија која омогућава праћење раста и развоја детета. Ако је линија усмерена на горе, значи да дете добро напредује. Водоравна линија или линија усмерена на доле је знак да дете не напредује и да треба да се обратите изабраном педијатру.